שמיניות יד אחרי יד

פרפר

שינוי כיוון

מעבר מצד לצד דרך הכתפיים

פרפר מעל הראש

אחד קדימה אחד אחורה

שמיניות כפולות

שמיניות מאחורי הגב