ספיד סטאקס

3-3-3

3-6-3

חוקים ל 3-3-3

רוטינה מלאה

עבודה בזוג