סטאף (מוטות)

סיבוב בסיסי

שמיניות לצדי הגוף

מאחורי הגב בסיבוב

סביב הצוואר

סביב הצוואר גרסה 2