מגדל אייפל

נדנדה גדולה

נדנדה קטנה

זריקה ותפיסה

זריקה תפיסה גרסה 2

זריקה מסביב לצוואר

נידנוד

מגדל אייפל הפוך

כוכב

כוכב ביד אחת

סבתא סורגת

תרגילים שונים

לולאה בתוך לולאה

ליפוף החוט